Charakteristika firmy

Montá?? sadrokartónových systémov

 • Knauf
 • Rigips
 • Lafarge

Drevené a laminátové ve─?koplošné podlahy

 • Kronospan
 • Kaindl
 • Prepex

Drevostavby

 • Kronopol
 • Kanadský systém prefabrikovaných drevodomov
 • Nízkoenergetické domy
 • Energeticky pasívne domy
 • Domy vhodné pre alergikov

Výroba betónových prefabrikátov

 • St─?py, dla??by a iné

Malty a prísady do betónu, flexibilné tmely a lepidlá

Prísady do mált

 • Tesniace prísady do mált
 • Prísady do pevnostných mostíkov a do poterov

Prísady do betónov

 • Tesniace prísady do betónu
 • Plastifikátory a stekucova─Źe
 • Prevzduš??ovacie prísady
 • Spomalova─Źe tuhnutia
 • Inhibítory korózie

Hotové malty

 • Malty na ochranu výstu??e a spojovací mostík
 • Sana─Źné malty na ru─Źné a strojné spracovanie
 • Zálievkové malty
 • Tesniace malty
 • Stavebné lepidlá

Tmely a tesniace systémy

 • Tesniace pásy do pracovných a dilata─Źných škár - zabudovávané po─Źas betoná??e
 • Tesniace tmely a systémy - na tesnenie existujúcich škár

Ochranné nátery na betón a oce─?

Nátery na betón

 • Nátery do vlhkého prostredia
 • Nátery odolávajúce poveternostným vplyvom
 • Nátery s vysokou odolnos??ou vo─Źi chemikáliám
 • Bituménové nátery a stierky - izolácia proti vlhkosti
 • Nátery a povlaky na báze ??ivíc
 • Pancierové podlahy - vsypy

Nátery na oce─?

 • Na rôzne stupne priemyselného ─Źi chemického za??a??enia

Podlahové systémy do priemyselných prevádzok a na športoviská

Hydroizola─Źné fólie na strechy, do tunelov a spodných stavieb

Špeciálne systémy a strojné zariadenia

Sika CarboDur

 • Zosilovanie nosných konštrukcií - aj dynamicky za??a??ených

Icosit KC 330 / 340

 • pru??né, bezhlu─Źné kotvenie ko─?ajníc

Icosit Elastomastic TF

 • Izolácia lávok pre peších a cyklistických chodníkov
 • Izolácia ??elezni─Źných oce─?ových mostov