N??zory ??častn?­kov exkurzie do parku individu??lnej bytovej v??stavby Blaue Lagune

13.11.2004

Pre veÄ?ký záujem sa za účasti 68 účastnikov uskutočnila u?? druhá exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??.

Naši susedia, ktorí sa správajú oveÄ?a ekologickejšie ako my, teda Rakúšania, vybudovali pod Vied??ou, pri známom nákupnom stredisku Juh celé mestečko z montovaných stavieb. Nazýva sa Modrá lagúna, die Blaue Lagune, a práve sem smerovali kroky niekoÄ?kých účastníkov exkurzie, ktorú organizovala firma JAS-EX Expert pre Vaše stavby, d??a 13.11.2004, o ktorej ste sa mali mo??nos?? dočíta?? v prílohe minulého čísla. Naozaj tam romantické jazierko obkolesujú uličky výlučne z montovaných domov. Oplatí sa tam zájs??, aj keď práve nejdete stava??, jednoducho len sa pozrie?? na to, ako budú vyzera?? obytné domy blízkej budúcnosti.

Prečítajte si niektoré zaujímavé názory na drevostavby ktoré sme získali od účastníkov exkurzií.

Ma?? útulný domov patrí k základným Ä?udským potrebám... Domov to nie je len strecha, ktorá vás ochráni, ale priestor, ktorý Vás objíme a pritúli vo svojom bezpečnom náručí... A to najkrajšie a najprirodzenejšie Vám ponúka vlastný rodinný dom.

V našich podmienkach sa stavby montovaných domov presadzujú o niečo pomalšie ako vo vyspelých západných krajinách, kde ka??dý štvrtý dom individuálnej výstavby je montovaný dom...

Tým, ??e ak máte k dispozícii pozemok so základovou doskou, mô??ete o tri a?? štyri mesiace býva?? v dome presne podÄ?a vašich predstáv, doslova ušitom na mieru. Cena takéhoto domu je porovnateÄ?ná. VeÄ?kou výhodou je to, ??e dom Vám dodajú a zostavia na mieste ako lego, preto je stavba hotová rýchlejšie ako murovaná. Svojou modernou koncepciou mô??eme všetky montované rodinné domy zaradi?? do kategórie "nízkoenergetických".

Na jeho postavenie potrebujete spoÄ?ahlivého partnera a odborníka:

Firmu JAS-EX Expert pre Vaše stavby !

Druhá exkurzia do parku Blaue Lagune, Viede??Druhá exkurzia do parku Blaue Lagune, Viede??Druhá exkurzia do parku Blaue Lagune, Viede??
Druhá exkurzia do parku Blaue Lagune, Viede??Druhá exkurzia do parku Blaue Lagune, Viede??Druhá exkurzia do parku Blaue Lagune, Viede??