Prehliadka montovan??ch rodinn??ch domov

16.03.2012

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??.

Zúčastnite sa informačnej akcie s cieÄ?om oboznámi?? verejnos?? o systémoch rýchlej, cenovo prijatelnej a ekologickej výstavby klasických a montovaných rodinných domov na báze dreva. Jej cieÄ?om je poukáza?? na výhody daných systémov v lokalite na rozhraní hlavného mesta krajiny a predmestia (mestskej časti). Zoznámite sa s obývanými modelmi ekonomicko-ekologických stavieb svetového štandardu, ktoré sa dajú prispôsobi?? slovenskému stavebníkovi podÄ?a jeho individuálnych potrieb.

Termín konania: Sobota, 13. 11. 2004. Odchod z BA o 8:30 hod od čerpacej stanice OMV na Hečkovej ulici v Rači, doprava bude zabezpečená podÄ?a počtu záujemcov. Účas?? je nutné potvrdi?? do 9. 11. 2004. Účastnícky poplatok je 140 Sk.

Organizátor: Firma JAS-EX Expret pre Vaše stavby, Ing. Štefan Jágerský, tel./fax: 2/4464 9834-5, mobil: 0905 495 135, e-mail: jas-ex@jas-ex.sk, internet: www.jas-ex.sk

Záväzná prihláška
Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??
Bytová výstavba Blaue Lagune, Viede?? - mapa