Prehliadka montovan??ch rodinn??ch domov

10.03.2005

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??.

Zúčastnite sa informačnej akcie s cieÄ?om oboznámi?? verejnos?? o systémoch rýchlej, cenovo prijatelnej a ekologickej výstavby klasických a montovaných rodinných domov na báze dreva. Jej cieÄ?om je poukáza?? na výhody daných systémov v lokalite na rozhraní hlavného mesta krajiny a predmestia (mestskej časti). Zoznámite sa s obývanými modelmi ekonomicko-ekologických stavieb svetového štandardu, ktoré sa dajú prispôsobi?? slovenskému stavebníkovi podÄ?a jeho individuálnych potrieb.

Termín konania: Sobota, 19. 3. 2005. Odchod z BA o 8:00 hod od čerpacej stanice OMV na Hečkovej ulici v Rači, doprava bude zabezpečená podÄ?a počtu záujemcov. Účas?? je nutné potvrdi?? do 17. 3. 2005. Účastnícky poplatok je 300 Sk.

Organizátor: Firma JAS-EX Expret pre Vaše stavby, Ing. Štefan Jágerský, tel./fax: 2/4464 9834-5, mobil: 0905 495 135, e-mail: info@jagersky.sk, internet: www.jagersky.sk

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??Bytová výstavba Blaue Lagune, Viede?? - mapa