Prezent??cia spoločnosti

29.03.2005

Na otázku, či zodpovedá termín „montované stavby“ kvalite, mô??eme smelo odpoveda?? áno, ak máme dos?? Informácií. Mô??eme tie?? prehlási??, ??e domy na báze dreva, z hÄ?adiska tepelnoizolačných a zvukoizolačných vlastností nemajú konkurenciu! Dôle??ité sú však aj obstarávacie náklady, doba stavby, variabilita, ekonomická náročnos?? na prevádzku, a najmä ekologické kritériá.

Len na okraj: drevo na jeden dom dorastie rýchlejšie, ako je priemerná dÄ???ka ??ivota človeka. Dobre ošetrené drevo je vlastne nesmrteÄ?né. Podstatou drevenej stavby je rám z kvalitného dreva, priečky a obvodové steny sa budujú systémom „sendvičov“. Jadro tvorí izolácia, na ktorú sa montujú ďalšie vnútorné i vonkajšie vrstvy a?? po konečnú finalizáciu. Takýto dom mô??e by?? z hÄ?adiska energetickej bilancie nulový a na pohÄ?ad nerozoznateÄ?ný od murovaného domu. Prekvapí vás takmer hmatateÄ?ným tichom a pocitom neuveriteÄ?nej tepelnej pohody. Stačí ma?? k dispozícii pozemok so základovou doskou a mô??ete o tri-štyri mesiace býva?? v dome presne podÄ?a vašich predstáv. Cena takéhoto domu je porovnateÄ?ná, s cenou murovaného, pričom práve kvalita a rýchlos?? sú benefity, ktoré si čoraz viac vy??aduje dnešné ??ivotné tempo.

V Kanade a USA touto technológiou stavajú rodinné domy, viacbytové objekty a dokonca aj výškové budovy.

Toto je trend, ako budú vyzera?? obytné domy blízkej budúcnosti. Býva?? v „drevodome“, znamená vybra?? si ??ivotný štýl.

Ing. Štefan Jágerský, majiteÄ? spoločnosti

Drevodomy - prezentácia spoločnostiDrevodomy - prezentácia spoločnosti