V??stava Coneco / Exhibition Coneco (Incheba, Bratislava)

29.03.2005

5.-9.4.2005 stánok 119, hala E medzinárodná stavebná výstava

Exhibition Coneco - Incheba, Bratislavacena za m2 17.900,- s DPH,
pôdorys 200m2.

Viac informácií...

Prezent??cia spolońćnosti

29.03.2005

Drevodomy - prezentácia spolońćnostiNa otázku, ńći zodpovedá termín „montované stavby“ kvalite, mô??eme smelo odpoveda?? áno, ak máme dos?? Informácií. Mô??eme tie?? prehlási??, ??e domy na báze dreva, z hń?adiska tepelnoizolańćných a zvukoizolańćných vlastností nemajú konkurenciu! Dôle??ité sú však aj obstarávacie náklady, doba stavby, variabilita, ekonomická nárońćnos?? na prevádzku, a najmä ekologické kritériá.

Viac informácií...

Prehliadka montovan??ch rodinn??ch domov

10.03.2005

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??.

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??Zúńćastnite sa informańćnej akcie s cień?om oboznámi?? verejnos?? o systémoch rýchlej, cenovo prijatelnej a ekologickej výstavby klasických a montovaných rodinných domov na báze dreva. Jej cień?om je poukáza?? na výhody daných systémov v lokalite na rozhraní hlavného mesta krajiny a predmestia (mestskej ńćasti). Zoznámite sa s obývanými modelmi ekonomicko-ekologických stavieb svetového štandardu, ktoré sa dajú prispôsobi?? slovenskému stavebníkovi podń?a jeho individuálnych potrieb.

Viac informácií...

Kamenn?? domy nie s?? jedinou mo??nos??ou

21.12.2004

HN reality - logoPrevzatý ńćlánok z prílohy Hospodárskych novín - HR Reality s našim odborníkom na drevodomy - Ing. Štefanom Jágerským

Viac informácií...

N??zory ??ńćastn?≠kov exkurzie do parku individu??lnej bytovej v??stavby Blaue Lagune

13.11.2004

Druhá exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??Pre veń?ký záujem sa za úńćasti 68 úńćastnikov uskutońćnila u?? druhá exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??. Exkurziu organizovala firma JAS-EX Expret pre Vaše stavby,

Preńćítajte si niektoré zaujímavé názory na drevostavby ktoré sme získali od úńćastníkov exkurzií.

Viac informácií...
1-5 z 9 Nasleduj√ļca str√°nka >>