Konferencia s medzin??rodnou ??ńćas??ou

11.11.2004

Konferencia Nimnica9. a 10. novembra 2004 sa v hoteli NEPTUN - kúpele Nimnica uskutońćnila odborná konferencia s medzinárodnou úńćas??ou "40 ROKOV PREVÁDZKY STREDOVÁ??SKEJ KASKÁDY HRIń?OV - MIKŠOVÁ - POVA??SKÁ BYSTRICA".

Na tejto konferencii bol publikovaný aj odborný referát ktorý pripravili naši odborníci.

Viac informácií...

Fotodokument??cia z odbornej exkurzie

04.11.2004

Fotodokumentácia z odbornej exkurzie - Blaue Lagune, Viede??Pozrite si fotoreportá?? z odbornej exkurzie do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??.

Exkurzia organizovaná firmou JAS-EX Expret pre Vaše stavby, Ing. Štefan Jágerský sa uskutońćnila za úńćasti odbornej verejnosti 4.11.2004.
Viac informácií...

Prehliadka montovan??ch rodinn??ch domov

16.03.2012

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??.

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viede??. Zúńćastnite sa informańćnej akcie s cień?om oboznámi?? verejnos?? o systémoch rýchlej, cenovo prijatelnej a ekologickej výstavby klasických a montovaných rodinných domov na báze dreva. Jej cień?om je poukáza?? na výhody daných systémov v lokalite na rozhraní hlavného mesta krajiny a predmestia (mestskej ńćasti). Zoznámite sa s obývanými modelmi ekonomicko-ekologických stavieb svetového štandardu, ktoré sa dajú prispôsobi?? slovenskému stavebníkovi podń?a jeho individuálnych potrieb.

Viac informácií...

Certifik??t ISO 9001

09.02.2004

V súńćasnej dobe prebieha certifikácia firmy na systém mana??érstva kvality podń?a po??iadaviek normy ISO 9001.
Viac informácií...
<< Predch√°dzaj√ļca str√°nka 6-9 z 9